Ore no Yubi de Midarero.: Heitengo Futarikiri no Salon de 8 Sub Español

Ore no Yubi de Midarero.: Heitengo Futarikiri no Salon de 7 Sub Español

Ore no Yubi de Midarero.: Heitengo Futarikiri no Salon de 6 Sub Español

Ore no Yubi de Midarero.: Heitengo Futarikiri no Salon de 5 Sub Español

Ore no Yubi de Midarero.: Heitengo Futarikiri no Salon de 4 Sub Español

Ore no Yubi de Midarero.: Heitengo Futarikiri no Salon de 3 Sub Español

Ore no Yubi de Midarero.: Heitengo Futarikiri no Salon de 2 Sub Español

Ore no Yubi de Midarero.: Heitengo Futarikiri no Salon de 1 Sub Español

Ore no Yubi de Midarero.: Heitengo Futarikiri no Salon Capítulos